Новини

Димитър Цоцорков е председатeл на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД от ноември 2017 г. Член е на УС на дружеството от 2014 г., а от 2015 г. до 20 ноември 2017 г. е негов председател. Изпълнителен директор е на дъщерната компания “Асарел Инвестмънт” ЕАД. Работил е като агент по продажби и маркетинг в London Electricity и мениджър по експедиране в Glencore UK Ltd., Лондон. В „Асарел-Медет“ е от 2001 г. като експерт по продажби и хеджиране, след което става ръководител на отдел и директор „Корпоративно развитие”. Димитър Цоцорков е първият българин и първият мениджър на минна компания в света, който е отличен от Глобалния договор на ООН – в Ню Йорк през 2022 г. той получи признание като SDG Пионер за приноса на дигиталната трансформация в устойчивото развитие.