Новини

За шеста поредна година Коалицията за медийна грамотност организира кампанията „Дни на медийната грамотност“. Целта на кампанията е да обедини усилията на всички хора, работещи в сферата на формалното и неформално образование за повишаване на медийната грамотност за всички възрастови групи.

И тази година кампанията ще покаже добрите примери на Дигитални звезди – учителите, които през работата си в клас развиват важните умения в техните ученици. Иновативни решения с настолни игри и брошури за толерантност, създадени от самите ученици, са част от уроците, разработени от Дигиталните звезди на коалицията.

Учителите ще получат възможност да се запознаят и с други методи на развитие на медийната грамотност като игрово-базираната програма „Космически патрули“ и световно признатия курс на MediaWise за навигиране в дигиталната информация.

Обучения за възрастни в регионалните градове ще допълнят програмата на кампанията. Те се водят от признати журналисти от национални и регионални медии.

Международни уебинари ще представят опит в областта от Китай, Австралия и Украйна.

ПРОГРАМА

Вие също можете да станете част от Дните на медийната грамотност чрез пакетите за училища, чрез свое собствено събитие или като информационен партньор.

ЗА КОАЛИЦИЯТА

Коалиция за медийна грамотност обединява организации в областта на образованието, журналистиката и гражданското участие, академични представители и експерти по медийна грамотност. Коалицията работи за цялостно интегриране на медийната грамотност в образователния процес и повишаване на медийната грамотност в обществото.