На 02.03.2022 г. Държавната агенция за закрила на детето проведе онлайн конференция „Добри практики и подходи за закрила на децата“, по проект „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България – Strengthen“, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

Събитието постави на масата темите за добрите международни и български практики, насочени към закрила на децата жертви на насилие и възможните подходи и мерки за превенция на насилието над деца, включително в образователната система. Наред с практиките на Институт за детско здраве (Гърция), фондация “Мечтата на Таня” УНИЦЕФ, Институт по социални дейности и практики, Център за безопасен интернет, отдел Киберперстъпнелния към ГДБОП, Министерство на образованието и науката, фондация “Лъчезар Цоцорков” представи практики за възстановителна общност в училище на сдружение “Зона Семейство” и медиация в училище на сдружение “Виа Хуманика”. Представените практики съвпадат напълно с повдигната тема за смяна на наказателните практики в училище и прилагането на съвременни подходи, съобразно препоръките на Комитета по правата на детето към ООН, представени от доц. Велина Тодорова.

Източник: ДАЗД.