Представяме  на вниманието на всички професионалисти Доклад с препоръки на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура.

В работна група 3, част 4 съдържанието е посветено на социално-емоционалното образование. Там можете да видите подробности за социално-емоционалното обучение, какво включва и какво добавя към образователния опит. Подчертава се “високата възвръщаемост на инвестициите в СЕО и неговия принос не само в академичните постижения, но и към социални проблеми като тормоз, злоупотреба с психоактивни вещества, агресия, депресия и други.“ Докладът е на английски език и е със свободен достъп.

Линк, от който може да свалите Доклада: тук.