Новини

Поредицата от електронни обучителни модули „Учим с Е-моционална интелигентност“ е подходяща за деца на възраст между 6 и 12 години  и се състои от общо шест на брой курса. Те са посветени на базисни емоции – „Радост“, „Страх“, „Гняв“ и „Тъга“, на взаимоотношенията – „Аз и другите“ и на цялостната нагласа към живия свят около нас – „Аз и природата“. Модулите са предназначени да подпомогнат учители, родители и експерти в развитието на социално-емоционални умения у децата и се разпространяват чрез свободен достъп на сайта: https://eiqkids.twopartners.info/

Курсовете са разработени от екип специалисти в областта на психологията, педагогиката, екологията и защита на животните. Те представят по интересен и подходящ за възрастовата група начин информацията в съответните теми. Интерактивните елементи в курсовете стимулират децата активно да участват в обучителния процес, като отговарят на въпроси, решават задачи и изцяло самостоятелно управляват преминаването през електронното съдържание.

Цел на обучителните модули е да представят основна информация за същността и значението на емоциите. Всеки от първите четири курса – „Радост“, „Страх“, „Гняв“ и „Тъга“ – е посветен на конкретна емоция  и започва с нейното описание, типичните прояви в тялото и поведението, обичайните източници и основните й функции. Добавени са също и екрани, предназначени да  развият  речниковия запас по темата и да насочат вниманието към възможни стратегии за контрол над емоцията.

Модул „Аз и другите“ е посветен изцяло на човешките отношения и засяга теми като общуването в група, включеността и изолацията. Акценти тук са умението да бъдем чувствителни към другите, да изразяваме собствените си емоции по подходящ начин и – когато е необходимо – да казваме „Не“ и да отстояваме твърдо позицията си.

Последният курс – „Аз и природата“ – показва приложението на емоционалната интелигентност към по-широката рамка на заобикалящата ни природа и жив свят.  Той съдържа информация за емоционалния свят на животните и ориентира децата за подходящото поведение и отношение към дивата природа и към домашните любимци. Съдържанието е изготвено с експертната подкрепа на служители в сектор „Зоополиция и кинология“ към отдел „Охранителна полиция“  на ГДНП.

Проект „Учим с Е-моционална интелигентност“ е изпълняван от Сдружение за екология и устойчиво развитие «Гетия Понтика» с подкрепата на фондация „Лъчезар Цоцорков”.

Източник: https://www.trio.bg/interaktivni-elektronni-moduli-obuchavat-uchenitsi-ot-nachalen-etap-kakvo-predstavlyavat-emotsiite/