В този брой ви разказваме за CoSchool България – един опит от далечната Колумбия, пренесен и на територията на нашата страна!

Преди около година Женя Чумпилева и Зоя Абаджиева Чалъкова стартират работа по изготвяне на виртуален курс – наречен от тях – „Е.М.И.Н.Е. mobile“, абревиатура на ключовите думи – Емоция, Мислене, Интелигентност, Наука, Емпатия, които ги вдъхновяват и са основни при прилагането на иновативни подходи и модели в образованието. „Е.М.И.Н.Е. mobile“ е насочен към настоящи и бъдещи специалисти в образователната сфера и е „базиран на вече фукнкциониращ и изключително успешен онлайн курс – „Edumocion movil”, създаден от организацията „Coschool“ Колумбия. Добрата практика на „Coschool“ с учителите на територията на Колумбия и части от Латинска Америка е основната причина Женя и Зоя да преведат и адаптират един от техните продукти за приложение в България.

Създаденият от тях курс – „Е.М.И.Н.Е. mobile“, предоставя практически инструменти с интересно съдържание на тема „Социално – емоционални умения и Емоционална интелигентност“. Той генерира у преподавателите усещане за общност и личностно благополучие, така че да бъдат мотивирани и уверени да обогатят своята педагогическа практика, интегрирайки нови познания за социално – емоционалното учене и изграждането на позитивна учебна среда. Желанието им е да вдъхновят и да въздействат на голям брой учители да намерят подкрепата, от която се нуждаят, за да се чувстват добре, да са максимално полезни не само на своите ученици, но и в личен план.

С реализираното партньорство и съдействие на „Заедно в час“ курсът ще получи акредитация от Министерството на образованието и науката и ще бъде достъпен за потребителите на платформата „Преподаваме.bg”.