Едни от най-честите въпроси, които възникват в нашите събеседници, когато отваряме темата за предстоящото изследване на социално-емоционалните умения при ученици на ОИСР, са свързани с две основни неща: какво представляват въпросниците и какви са данните на държави, които вече са участвали в първия кръг. Всичко това е достъпно на специално посветената на изследването страница на ОИСР. Тук ще намерите Пълен технически доклад за 2021 година.