Наръчникът на УНИЦЕФ се основава на „разбирането, че устойчивостта на образователните системи в Европа и Централна Азия ще намали последиците от пандемията от COVID-19 за учебния процес, ще гарантира по-добра подготвеност за евентуални кризи в бъдеще и ще допринесе значително за по-добро приобщаващо качествено образование за всички момичета и момчета в региона.“

Препоръките, които включват и социално-емоционалното учене, са насочени към ръководителите в областта на образованието на различните нива – национално, регионално и училищно.

Наръчникът е със свободен достъп и може да го намерите: тук.