Новини

На 12 и 13 май 2021 г. в Исторически музей – Панагюрище се проведе Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година: исторически и историографски аспекти”. Организатори на конференцията са Община Панагюрище, Институт за исторически изследвания – БАН, Сдружение „Български музеи” и Исторически музей – Панагюрище, с финансовата подкрепа на фондация „Лъчезар Цоцорков“.

През 2021 год. се навършват 145 години от Априлското въстание. То е връх в борбите на българския народ за национално освобождение и възстановяване на българската държавност.
Организирането на Научната конференция има за цел да интерпретира това значимо събитие през погледа на съвременните научни търсения, като се аргументират нови факти и явления, разглеждат се личности и събития, свързани с Априлската епопея 1876 година.

В научния форум взеха участие над 40 научни работници, историци и музейни специалисти с доклади и съобщения по темата.
Конференцията се откри от кмета на Община Панагюрище, г-н Никола Белишки, който сподели удовлетворението си, че в Панагюрище са се събрали едни от най-добрите учени и изследователи на Възраждането и Априлската епопея, и пожела успех на форума.

Получиха се Поздравителни адреси до организаторите от председателя на БАН, акад. Юлиан Ревалски, от проф. д-р Даниел Вачков – директор на Института за исторически изследвания към БАН, от Борис Хаджийски – председател на Сдружение „Български музеи“ и от други музеи и организации.

В пленарното заседание участие взеха проф. д-р Пламен Митев от СУ „Св. Климент Охридски”, проф. д-р Пламен Павлов от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Фондация „Васил Левски“, доц. д-р Пламен Божинов – ИИстИ –БАН, гл. ас. д-р Николай Хрисимов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и д-р Симеон Цветков – РИМ-Велико Търново. След това конференцията продължи по секции в залите на Исторически музей – Панагюрище. От Исторически музей в конференцията взеха участие: доц. д-р Атанас Шопов с „Щрихи от родолюбивата дейност на Павел Петров Шопов (1856 – 1931)“, Ирина Ботева с „Защо Панагюрище? (Панагюрище в навечерието на Априлското въстание – икономика и духовност)“ и Методи Навущанов с „Из фонда на Исторически музей – Панагюрище – ятагани“.

Част от програмата на конференцията беше представяне книгата на проф. Илия Тодев „Батак в Априлското въстание – и в българската памет“, издание на издателство „Захарий Стоянов“.
След приключване на заседанието на втория ден, участниците в конференцията посетиха обектите на Исторически музей – Панагюрище.

Източник: https://www.museumpan.com/nacionalna-nauchna-konferenciya-aprilskoto-vstanie-1876-godina-istoricheski-i-istoriografski-aspekti

Подобни публикации