Излезе от печат разработената от Сдружение „Равновесие“ Програма за социално-емоционално образование на децата от 6 до 10 години.

 

В рамките на проект „Лесно като детска игра“ , финансиран от Фондация „Лъчезар Цоцорков“, Геника Байчева и Росица Янева създават помагало за учители, което да им бъде ценен ресурс в работата с деца от 6 до 10 години. Изцяло практически насочена, програмата е инструмент за учителите, чрез който ще научат децата да разпознават своите собствени емоции и емоциите на хората около тях, ще ги анализират и управляват, ще могат да моделират мисленето и поведението си, ще развиват емпатията си, ще общуват пълноценно, ще растат уверени в себе си и успешни. Заедно с разработването на Програмата, екипът автори обучава и подготвя за работа с нея училищните екипи на ОУ „Христо Ботев“ гр. Черноморец и ОУ „Отец Паисий“, село Равна гора.