Новини

Галерия “Структура”

и

Фондация “Лъчезар Цоцорков”

обявяват своя нов съвместен проект

АРТ КОРИДОР

Резидентни програми за български художници в чужбина

Осъзнавайки важността на международното сътрудничество и интегрирането на българското изкуство на световната културна сцена, двете организации започват дългосрочен проект, който има за цел да позиционира постиженията на съвременните ни художници в глобален контекст и да им даде максимална видимост.

Първата резиденция ще се осъществи през м. август-септември тази година и ще бъде с продължителност един месец. Партниращата организация ROAM, Берлин (https://www.roam-space.eu) се ангажира с настаняването и грижите за българския творец, с детайлното му запознаване с публиките и институциите, свързани с художествената сцена в Германия и с провеждането на изложба в края на резиденцията. Тази програма е в отговор на вече започналото партньорство между галерия „Структура“ и Гьоте-институт България, според което трима германски художници ще бъдат в София в рамките на текущата година.

Всички разноски по пребиваването се покриват от Фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Кандидатите трябва да изпратят свое портфолио на английски език във формат pdf на адрес: structuragallery@gmail.com. Необходимо е то да включва и мотивация за резиденцията в обем до 120 думи.

Резиденцията е насочена към художници с българско гражданство, постоянно пребиваващи в България.

Решението ще бъде взето от международно жури от експерти.

Срок за подаване на документите: 10 април 2022

https://structura.gallery
https://tsotsorkovfoundation.bg