НовиниНосители на петите Годишни награди на ФГББ 2021

На тържествена церемония на 25 ноември 2021 г. в 18.30 ч. в клуб перото бяха обявени носителите на 5-те годишни награди на фондация „Глобални библиотеки – България

НАГРАДА ЗА МЕДИЯ С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ
bTV Media Group
bTV Новините партньорски подкрепя „книгата“ като кауза чрез устойчива политика на отразяване на проблеми на библиотеките и споделяне на добри практики и примери, които са вдъхновяващи за добротворчеството и дарителството на книги.
Впечатляващо за политиката на bTV Media Group като национална медия по отношение на библиотеките, литературата и най-общо изкуствата, че въпреки че нямат отделна програма, посветена на темата, редовно се засягат теми, които подкрепят „книгата“ и библиотечната дейност.
Номинация на издателство „Ентусиаст”

НАГРАДА ЗА МЕДИЯ С РЕГИОНАЛНО ПОКРИТИЕ
Телевизия Запад
ТV Запад предоставя новинарско информационно покритие за цяла Югозападна България: общините Кюстендил, Дупница, Гоце Делчев, Гърмен, Петрич и Сандански. Дейността на Регионална библиотека Кюстендил винаги е била във фокуса на културните предавания на телевизията с коректно и обективно отразяване на събития и факти. От м. март 2020 г. творчески екип в състав Денислава Данкова – водещ и редактор и Ивайло Александров – главен оператор разработиха и реализират предаването „Книгите, които ни свързват“. То е едновременно културно, образователно, развлекателно. В основата на концепцията му е да поставя и разглежда теми, които отразяват и популяризират всички аспекти на дейността на Регионалната библиотека в Кюстендил и библиотечната мрежа от обществени библиотеки в областта и се излъчва всеки последен четвъртък на месеца.
Номинация на регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ – гр. Кюстендил

НАГРАДА ЗА СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛ „СНЕЖАНА ЯНЕВА”
Фондация „Лъчезар Цоцорков“
Фондация „Лъчезар Цоцорков“ през 2021г.  финансира и работи за първи път с читалища и библиотекари чрез проект „Опознай себе си и предай нататък“, реализиран от НЧ „Фар 1930″ в партньорство с „Тиймко“ ЕООД на стойност 12 282 лв. за повишаване на  интереса към четенето и литературата сред младите. Това е иновативна застъпническа кампания за библиотечни работници от читалищата в Северозападна България, които работят с деца и ученици през ваканциите и срещат затруднения с неовладените емоции на подрастващите. Всяка от обхванатите 21 библиотеки обогати библиотечния си фонд с комплект от 8 книги по темата за различни възрасти и карти за игра „Емоциите“.
Номинация на народно читалище „Фар 1930” с. Паволче, област  Враца

НАГРАДА ЗА ПУБЛИЧНА ИНСТИТУЦИЯ
Община Бургас
Община Бургас със силната ангажираност на Димитър Николов реновира стара сграда в центъра на Бургас за да я превърнат в нов дом на регионалната библиотека на стойност  9 943 899 лв., РБ „П. К. Яворов“ отвори врати за своите ползватели на 1 април 2021 г., тя е притегателен център не само за бургаската общественост , но и за гостите и посетителите на града. Библиотеката отговаря на съвременните стандарти за библиотеката като 3-то място след дома работата/или училището.
Номинация на регионална библиотека „Пейо К. Яворов” – гр. Бургас

Източник: https://www.glbulgaria.bg/bg/node/36472