НовиниОбучение за авторски права за членовете на СЕО общността

На 19 май 2021г. членове на Общността за социално и емоционално образование към Фондация “Лъчезар Цоцорков” участваха в едночасова обучителна сесия за авторско право.

Срещата бе организирана като подкрепяща за работата на СЕО Общността и в частност, дейността на работна група “Добри практики”, която събира и каталогизира практики и ресурси в областта на социалното и емоционално образование и развитие на децата в образователната система.

Лектор беше адв. Диана Димитрова, чиято практика е в областта на интелектуалната собственост. Има богат опит в производства пред Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост. Занимава се и с процесуално представителство пред българските съдилища и Съда на ЕС. Също така е оценител на нематериални активи в областта на интелектуалната собственост. През 2019 г. получава наградата в категория „Правосъдие зад граница“ на годишните Награди за правосъдие.

В рамките на сесията се обсъдиха въпроси в областта на авторското право, сред които – видове произведения, обект на права; специфики при възникването на правата; допустимост на използване и промени в чужди произведения;  как коректно да се събират, цитират и разпространяват добри практики и ресурси.

Подобни публикации