Новини

През месец декември 2021г., малко преди да навлезем в традиционния предпразничен период, фондация “Лъчезар Цоцорков” организира и проведе обучение на тема “Теория на промяната” за своите бенефициенти и членовете на Общността за социално и емоционално образование.

Обучението беше планирано в отговор на все по-нарастващите изисквания, както на донорски организации, така и на социално-икономическата среда спрямо организациите, които работят по решаване на социални проблеми и осъществяване на социални интервенции. Водещият – д-р Николай Михайлов, главен асистент в катедра „Икономика и управление в здравеопазването“ в Медицински университет – Варна, представи основните понятия и елементи на два важни инструмента за планиране, описване и оценяване на социални програми: теория на промяната и логически модели.

Участниците имаха възможността да прилагат поетапно теоретичния материал в практически упражнения по време на обучението.

Фондацията ще продължава да подкрепя сектора на неправителствените организации по различни начини, отговарящи на организационните нужди и социалните и обществени изисквани и през 2022 година.