Новини

На 14 октомври за бенефициентите на Фондация Лъчезар Цоцорков и членовете на СЕО Общността се проведе обучение по въпросите за защита на личните данни (GDPR) с лектори от Българския център за нестопанско право – Анна Адамова (програмен директор) и Захари Янков (правен консултант).

Участниците в обучението научиха основните положения на регламента за защита на личните данни и спецификите, които той поражда за НПО сектора. Лекторите ги запознаха с принципите на обработка и защита на личните данни и как да реагират при упражняване на права от субекта или при нарушаване на сигурността на данните. Специален акцент се постави на принципите и процесите по обработка на лични данни при типични за гражданските организации дейности – при организирането на събития и при различни маркетинг дейности.