Новини

На 23 октомври 2020 г. се състоя учредителната среща за създаването на “Общност за социално-емоционално образование” (СЕО Общност). СЕО Общността работи за постигането на две основни цели:

  1. Социално-емоционалното образование да стане част от националната образователна политика на Министерство на образованието и   .
  2. Да повишим капацитета на организациите в НПО сектора, които работят в сферата на социално-емоционалното образование, така че надграждайки своите умения и компетентности да предоставяме все по-добра подкрепа за социално-емоционално развитие на децата.

Тази неформална мрежа е както място за обмяна на ресурси, опит и добри практики между нейните членовете, така също е и отворена към външни експерти и специалисти за провеждане на обучения, менторство и решаване на казуси.

В рамките на  СЕО Общността оперират три работни групи:

  1. Работна група “Добри практики”  събира, систематизира и извлича най-ценното от опита и работата на членовете на СЕО Общността.
  2. Работна група “Оценителна рамка” – работи за прилагането на оценителна рамка, адаптирана за българския контекст, за оценка напредъка на социално-емоционалното развитие при децата.
  3. Работна група “МОН” – предлага добрите практики в сферата на СЕО с цел припознаването им като важна част от учебната програма.

Участието в СЕО Общността е доброволно и насърчаваме всеки, който се припознае като застъпник за развитието и поощряването на социално-емоционално образование в България, да се присъедини и да стане неин член в лично качество или като представител на организация.

 

За контакти, информация и заявки за членство можете да се свържете с Мариета Гечева, координатор СЕО Общност на имейл: m.gecheva@tsotsorkovfoundation.bg

Подобни публикации