Новини

В периода 11-13 март, в град Пловдив, представители на 10 неправителствени организации и 1 училище взеха участие в първата среща на „Общност за социално-емоционално образование” към Фондация „Лъчезар Цоцорков”.

През различни уоркшопи и работни групи се обсъждаха приоритетите, свързани с развитието на общността за 2022 година. Предвидено беше и пространство, на което членовете на три от организациите споделиха своите добри практики. Първата беше свързана с програми за насърчаване психичното здраве на децата в училище и се представи от Марина Ангелова (Фондация „Асоциация Анимус”). Втората практика представляваше “Матрицата на ценностите и уменията” за деца от 3 до 6 и от 7 до 10 годишна възраст, която беше презентирана от Дашенка Кралева и Мирослава Бурова (ФИЦЕ България.) Третата споделеност беше урок по жестов език, представен от Даринка Борисова (Фондация „Силата на глухите деца”).

СЕО общността е неформална мрежа и място за обмяна на ресурси, опит и добри практики между нейните членове. Отворена е към външни експерти и специалисти за провеждане на обучения, менторство и решаване на казуси, свързани със социално-емоционалното образование.

За контакти, информация и заявки за членство можете да се свържете с Милена Илиева, координатор СЕО Общност на имейл: mimiilieva1144@gmail.com