Оценителна рамка

Въпреки че резултатите са важни за всеки проект, който финансираме, ние сме много по-загрижени за въздействието. Когато оценяваме проекти за финансиране, ние търсим високи нива на въздействие, доказана външна валидация, устойчивост и финансова ефективност.

Предпочитаме организации, които са устойчиви, имат ясна теория за промяната, работят ефективно в партньорства, проявяват предприемачески дух и имат елемент на застъпничество, което е по-вероятно да доведе до системни промени. В момента сме в процес на формулиране на нашата оценителна рамка.