Новини

Списание Alliance – специализирано издание в областта на филантропията, публикува статия на  изпълнителния директор на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ – Йоана Маринова.

В статията са представени някои от факторите, които възпрепятстват разгръщането на мащабни партньорски инициативи в България, сред които разделенията в обществото и малкият брой на дарителските организации. Въпреки това, през последните години са налице различни проявления на сътрудничество между компании и неправителствени организации, както и между различни дарителски организации.

С цялата статия можете да се запознаете тук.