Новини

С подкрепата на Фондация “Лъчезар Цоцорков” предстои реновиране на експозиция за посетители в “Хаджидимитрова къща” – синя” в гр. Панагюрище. Това ще се осъществи чрез реализация на проект “Текущ ремонт и обновяване на експозицията в „Хаджидимитрова – синя къща”. В момента проектът е в първа /начална/ фаза. Това съобщиха от Исторически музей-Панагюрище.

Тя включва изработване на технически проект за ремонт на „Хаджидимитрова – синя къща”. Проектът ще се изпълнява на няколко етапа. Крайният срок е м. април 2022 г. Крайната цел на проекта е изготвяне и откриване на експозиця в “Хаджидимитрова къща – синя къща”, която е съставна част от Комплекса на Исторически музей-Панагюрище.

Експозицията ще е акцент върху историческата и художествена стойност на артефактите, свързани с периода XIX в. и първата половина на XX в. С обновяването на експозицията се надяваме да привличаме туристи в Исторически музей-Панагюрище трайно и устойчиво във времето.

Източник: http://focus-news.net/news/2021/07/06/2884161/