Новини

Първата съвместна работилницата на тема „Комуникация за устойчиви взаимоотношения“, организирана от фондация „Лъчезар Цоцорков“ и Училищна Телерик Академия, обедини представители на НПО сектора у нас в усвояването на нови знания по комуникация. Обучението беше безплатно и се проведе онлайн.

В рамките на работилницата участниците имаха възможност да оценят комуникационния стил на своите организации, както и да научат как да определят и прецизират „тонът“ и „гласът“ им.

Първата част беше водена от журналиста и комуникационен експерт във фондация „Лъчезар Цоцорков“ – Благой Цицелков. Той представи на участниците практически модели за устойчиво изграждане на бранд чрез комуникация. Във втория модул на обучението, изпълнителният директор на Училищна Телерик Академия – Петър Шарков сподели стратегии за добро комуникиране с донори, институции и партньори и как то допринася за успешното развитие на инициативата.

Обучението се проведе в рамките на програма „Насърчаване на филантропията“ на Фондация „Лъчезар Цоцорков“, като всички ресурси, създадени за него, бяха споделени за по-нататъшно използване от участниците под лиценз на Creative Commons.