Програма на Световната банка

Програма на Световната банка: преведени на български език уроци за развиване н асоциално-емоционалните умения на ученици от 1 до 4 клас, ще намерите тукРесурсите са със свободен достъп.