Новини

На 28.09.2021 се състоя четвъртата и последна за годината среща на СЕО Общността. В оперативен формат, членовете направиха ретроспекция на изминалата година от учредяването на Общността през октомври 2020; анализираха самата Общност като потенциал и предизвикателства и потвърдиха желанието си да продължат да работят в посока популяризиране и застъпничество за социално емоционалното образование в България.

Анализът потвърди, че макар и в сложна социална, политическа и здравна обстановка, СЕО Общността е на правилното място, отваряйки дълго пренебрегваната тема за социалното и емоционално образование и училището като място за развитие и подкрепа на децата. Предстои да стартира уебсайт, съдържащ информация както за самата Общност, така и за социално-емоционалното образование, включително ресурси и организации, които припознават темата.

За контакти, информация и заявки за членство можете да се свържете с Мариета Гечева, координатор СЕО Общност на имейл: m.gecheva@tsotsorkovfoundation.bg