Втората среща на Общността за социално-емоционално образование към Фондация „Лъчезар Цоцорков” за 2022 година се проведе онлайн на 21 юни. В оперативен формат се обсъдиха приоритети, задачи и цели, свързани с развитието ѝ през текущата годината.

Членовете на Общността разискваха въпроси, свързани с условията за членство и приема на нови членове, но не само. Втората година на СЕО Общността вече постави на преден план необходимостта от обществено присъствие и разпознаваемост сред заинтересованите страни. Въз основа на тази нужда бе сформирана и функционира специална работна група, посветена на комуникация и представителност. Перспективите за развитие и работа на СЕО Общността са свързани в много висока степен със застъпничество и информиране относно ценностите на социално-емоционалното образование, което я прави и своеобразен пристан за всеки професионалист или организация, работили или работещи по теми, касаещи развиване на социални и емоционални умения при деца в училищна възраст.

През настоящата година Общността е отворена за нови членове и отправя специална покана за членство към тези професионалисти, които са най-близо до децата. Разбира се, това са техните учители!

СЕО общността е неформална мрежа и място за обмяна на ресурси, опит и добри практики между нейните членове. Отворена е към външни експерти и специалисти за провеждане на обучения, менторство и решаване на казуси, свързани със социално-емоционалното образование.

За контакти, информация и заявки за членство можете да се свържете с Милена Илиева, координатор СЕО Общност на имейл: mimiilieva1144@gmail.com