Новини

Днес ти споделяме нашия разговор със Стоян Фълджийски, Програмен мениджър „Образование“ в Семейната Фондация „Лъчезар Цоцорков“. Тя е основана през 2019 г., като частна фондация, чиято основна цел е да допринася за благополучието на българското общество чрез подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, овластяване на деца от уязвими групи, както и чрез подкрепа и насърчаване на филантропия.

Споделете ни малко повече за фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Екипът на фондацията е съставен от хора с разнообразен житейски и професионален опит в сферата на организационното лидерство и развиването на организационните умения, управлението и стратегическото позициониране на неправителствения сектор, академичната и научна общност, интелектуалната собственост, здравеопазването, маркетинга и комуникациите, финансите, търговията. За нас това разнообразие означава сила и устойчивост, възможност за изследване на събития и явления, и взимане на решения, аргументирани от различни гледни точки.

Още от създаването на фондация „Лъчезар Цоцорков“ подкрепяте дейността ни. Какво мотивира това Ваше решение?

Смятаме, че Академията работи с ключово съдържание за развитието на младите хора. Технологиите в голяма степен формират света, в който живеем днес. Намират все по-широко приложение в основни сфери на живота ни, като медицина, производство на храни, образование.

Адекватното разбиране на дигиталните технологии е изключително важно за ориентиране на младите хора във възможностите и пределите на дигиталното бъдеще. А то изглежда едно от малкото сигурни неща занапред, така че децата трябва да бъдат подготвени за условията на живот, които дигиталното вече създава.

Подкрепата за Академията е нашият принос към общото усилие за надграждане на съществуващите образователни програми, насочени към информационни технологии, програмиране и комуникации. Този процес е задължителен, ако искаме българските ученици да са в крак с времето.

Каква според вас е причината за ниското ниво на дигитална грамотност в България? Как може да се промени то?

Смятам, че въпросът с нивото не е изолиран по отделна грамотност или компетентност. Ние просто сме доста разпилени в ориентацията и приоритетите. Трудно ни е да видим дългосрочните перспективи, в които се развива светът. Известна е фразата, че промяната идва отвътре, че индивидът е лично отговорен за своето бъдеще. Но обществото има еднакво важна роля, която се изразява в предоставяне на подкрепа и в създаване на подходяща среда за развитие на потенциала на младите хора. Промяната зависи от определяне на ясен и споделен курс за българската лодка, чийто весла в момента са пример за брауново движение.

Как според вас Училищна Телерик Академия допринася за успешната реализация на учениците си?

Академията е своеобразен мост между интересите на младите хора и отражението на тези интереси в дигиталните технологии, които не просто заемат все по-осезаемо място, но и определят нуждите и условията на пазара на труда. Достатъчно е да погледнем автоматизирането на процеси и работни позиции, които само едно поколение назад предполагаха различни знания и умения за човека. Приносът на Академията е в разбирането на пазара на труда в утрешния ден и в подготовката на младите хора за една от професионалните сфери с най-висок потенциал – програмирането.

Какви нови професии според Вас ще се появяват в ИТ сектора?

Мисля си, че една вече оформяща се професия е тази на дигиталните треньори. Знаем за професионални треньори на покемони, например. Хора, които развиват твоя дигитален герой, за да е по-успешен играч. Представете си едно петнадесетгодишно дете, което тренира покемон и печели пари от това. Очаквам да се появят и треньори на умни автомобили, сгради, дронове.

Също така, препращайки към творчеството на Айзък Азимов, си мисля за робопсихолозите. Виртуалните асистенти се развиват все повече. Поведението им ще става все по-гъвкаво. Това предизвикателство не е проблем на програмирането. Ще са необходими хора, които се занимават с поведението на изкуствения интелект, погледнато отвън. Нека си припомним провала с ботовете на Фейсбук през 2017 г., когато „нещата излязоха извън контрол“.

От какви квалифицирани кадри има нужда бизнесът Ви, усещате ли недостиг на специалисти?

В нашата сфера на дейност, а именно фондация, която подкрепя усилия за създаване на условия за развитие на здраво и проспериращо общество, ние разчитаме на широко припознаване на тези условия от взимащите решенията в държавата.

Тук не става дума непременно за конкретен специалист, а по-скоро за визионери, за хора с идеи за това как нашето общество може да осъществи потенциална си, но и с уменията да ги реализират. Все пак живеем на едно прекрасно място и от всички нас зависи то да бъде привлекателно за младите хора и подкрепящо техните мечти и стремежи.

Какви според вас са най-ключовите умения и знания, които трябва да имат учениците за силен кариерен старт?

Преди всичко смятам, че учениците, но и техните преподаватели, родители и всички ние следва да сме наясно с важността на развитие на социално-емоционалните умения. Това е основата за едно здраво и проспериращо общество. А кариерният старт е просто поредна стъпка, която индивидът ще направи уверено тогава, когато управлява успешно своите нагласи, мислене, емоции и поведение. Тогава човек ще може да се развие успешно в различни социални контексти и култури, да се адаптира към изискванията на социалната среда и да постига своите цели.

Вярваме, че с общи усилия можем да предоставим безплатно обучение за над 2900 деца през 2022-2023 г. Ако и ти искаш да подкрепиш отварянето на поне 130 школи в страната през следващата учебна година, се присъедини към каузата още сега!

Ако искаш да вземеш участие в обученията на Училищна Телерик Академия, се запиши във формата ни за интерес още сега.

Източник: Telerik Academy.