Новини

Фондация “Лъчезар Цоцорков” финансира общо 15 проекта в рамките на пилотната фаза на проекта “Социално-емоционално образование” по Програма “Образование”. Проектите са в сферата на социално-емоционалното учене и са фокусирани върху ранното детско образование. Чрез подбора и финансирането на проектите, Фондация „Лъчезар Цоцорков“ търси установяването на ефективни модели за социално и емоционално обучение в сферата на ранното детско образование. Крайната цел на програмата е разработването на цялостна педагогическа система от доказано работещи методики за изграждане и развитие на социални и емоционални умения при деца на възраст между 3 и 10 години, насочена към подкрепа на учители и родители. Очакваният ефект от прилагането на системата е децата от ранна възраст да се научат да разпознават, разбират и регулират емоциите си ефективно и да подобряват своите психични, поведенчески и академични показатели. Мащабното начинание отразява стратегическия фокус на направление “Образование” и житейското верую на проф. д-р Цоцорков, че изграждането на система от ценности в младите хора ще им помогне да се превърнат в пълноценни и успешни личности.

Бенефициентите са: Народно читалище „ФАР-1930“, Сдружение „Равновесие“, Сдружение „Зона Семейство“, Сдружение „Виа Хуманика“, Сдружение „Знание“, Фондация „Три“, Фондация „Партньори-България“, Фондация „Багра“, Асоциация „Родители“ и ТЕМПО, Фондация „Силата на глухите деца“, Сдружение за екологично и устойчиво развитие „Гетия Понтика“, Сдружение „Свят без граници“, ФИЦЕ-България, Фондация „Материка“, и Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“.

За изпълнението на проектите е отпуснато финансиране от общо над 336 000 BGN за фаза 1.

Повече информация за всеки от финансираните проекти можете да видите тук.  

Подобни публикации