Новини

За фондацията

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ е основана през 2019 г. като частна семейна фондация, чиято основна цел е да допринася за благополучието на българското общество чрез подкрепа за културата, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както и чрез подпомагане на деца в неравностойно положение. От създаването си до момента фондацията е финансирала със собствени средства 58 проекта и е дарила над 3 млн. лв. През последните три години Фондацията полага и целенасочени усилия за подкрепа на неправителствения сектор и насърчаване на филантропията.

 

Нашият екип

Фондацията предлага динамична human-centered среда, с компактен и мотивиран екип от професионалисти, притежаващи разнообразен опит, силен стремеж към постигането на резултати и възможност за сериозна управленска независимост при осъществяването на предизвикателни проекти, касаещи ключови общественозначими сфери.

 

Направление “Образование”

Основният приоритет на фондацията в това направление е темата за социално-емоционалното образование (СЕО) в ранна детска възраст (3 – 10 год). Посвещаваме сериозен ресурс от време и средства за това СЕО да бъде припознато от държавата и да бъде интегрирано в образователната система. Другите теми в направлението са свързани с медийната грамотност, приобщаването на уязвими групи, насърчаването на лидерството сред младите хора.

 

За кандидата

Търсим човек, който обича да работи с кауза (mission drive), ръководи се от изградена ценностна система и демонстрира умения за решаване на комплексни проблеми. Програмният ръководител участва в развитието на направлението на оперативно и стратегическо ниво, като в същото време допринася за поддържането на положителен микроклимат и изгражда дух на сътрудничество в екипа. Позицията е както оперативно-организационна, така и представителна – ръководителят на направлението ще представлява и представя фондацията пред разнообразна аудитория.

 

Описание на дейностите и отговорностите

Сред основните дейности и отговорности за позицията се включват още:

 • Стратегическото планиране на програмите в направлението
 • Застъпничество пред държавни институции
 • Контрол и координация на провеждането на конкурси за финансиране
 • Разглеждане на проектни предложения и отправяне на мотивирани становища към изпълнителния директор и управителния съвет
 • Проследяване на развитието и изпълнението на финансираните проекти
 • Идентифициране и сключване на ключови партньорства
 • Набиране и одобряване на партньори и подизпълнители, ръководене на работна група от експерти
 • Участие в събития и програми, свързани с дейността на фондацията, бенефициентите или такива, организирани от тях
 • Осигуряване на навременно и качествено администриране и поддържане на целия документопоток на направлениято, вкл. бази данни, бюджети, отчети и финансови справки

Основни изисквания

Образование и технически умения

 • Образователна степен бакалавър, магистър или по-висока
 • Доказан опит в управлението на проекти
 • Финансова грамотност, вкл. отнасяща се до съставяне и управление на финансови бюджети и отчети
 • Компютърна грамотност – Google Workspace, Microsoft Office 365
 • Отлични аналитични умения
 • Високо ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо)

Личностни умения

 • Предприемчивост и гъвкавост, способност за приемане на неуспехи и учене от успехите и неуспехите
 • Отлични комуникативни умения, готовност за задаване на трудни въпроси и модериране на срещи и дискусии.
 • Способност за приемане на конструктивна обратна връзка и оспорване на предположения
 • Безупречна работна култура и етика с високо ниво на професионална почтеност, и конфиденциалност
 • Внимание към детайлите, отдаденост на качеството, точност и задълбоченост
 • Любопитство, интерес и ангажираност към приоритетните области на фондацията
 • Чувство за хумор

Какво предлагаме

 • Трудов договор
 • Индивидуален бюджет за професионално развитие
 • 40-часова работна седмица в предимно облачна/ дистанционна среда
 • Допълнителни 4 дни отпуск “Ментално здраве”
 • Техническо обезпечаване
 • Допълнително здравно осигуряване, включващо годишни профилактични прегледи и здравен пакет за лекарства

Ако смятате, че това предложение е подходящо за Вас, моля, изпратете ни в срок до 30.04.2023 г. автобиография/ CV, придружена с мотивационно писмо и допълнителна информация за проекти, които сте ръководили и/ или координирали на info@tsotsorkovfoundation.bg, с референция “2023 ПРО”.

 

Фондация “Лъчезар Цоцорков” си запазва правото да се свърже единствено с предварително одобрените по документи кандидати за следващите етапи на процеса. Желаем Ви успех!