Новини
От фондация „Лъчезар Цоцорков“ имаме удоволствието и отговорността да отворим за кандидатстване програма Закрила на деца, фокус Правосъдие за деца. 
В секция Кандидатствай ще намерите информация за първа покана, година 2023, срокове, условия и начин на кандидатстване, както и формуляр с насоки за представяне на писмо за интерес.