Новини

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ проведе първото си обучение на тема „Human-centered design: устойчивост чрез фокус върху човека“, в което взеха участие представители на неправителствения сектор у нас, както и на училищни и читалищни общности.

Водени от наследството на нейния патрон – проф. д-р Лъчезар Цоцорков, който не спираше да отстоява разбирането, че “хората са най-важният фактор за общия успех или провал”, лекторите – Йоана Маринова (изпълнителен директор) и Димитрина Папагалска (оперативен мениджър) споделиха как този принцип е намерил отражение в цялостната политика и процеси на Фондация “Лъчезар Цоцорков” – както вътрешноорганизационните, така и тези, които са насочени към различните таргет групи, с които Фондацията работи или подкрепя. На участниците бяха представени принципите на Human-Centered Design и защо промяната към тях трябва да започне отвътре навън. В обучението бяха представени и някои от инструментите на IDEО, които участниците имаха възможност да приложат в контекста на организациите, които представляваха.

Дадената от участниците обратната връзка за обучението показа, че то е полезно и необходимо за сектора.

Обучението се проведе безплатно и онлайн в рамките на програма „Насърчаване на филантропията“ на Фондация „Лъчезар Цоцорков“, като всички ресурси, създадени за него, бяха споделени за по-нататъшно използване от участниците под лиценз на Creative Commons.

Благодарим на IDEO, че ни подкрепиха в идеята за провеждането на безплатно обучение по темата.