Новини

На 17.02.2021г. членовете на Общността за социално-емоционално образование към фондация „Лъчезар Цоцорков“ проведоха Общностна среща. Макар и едва втора поред, след първата учредителна среща през месец октомври 2020 г. , в тази среща беше отразена зараждащата се сплотеност на Общността, напредъка на работните групи, развиването и надграждането на предварително заложените работни цели и идеи – обмяна на добри практики, повишаване на организационния капацитет за членовете на Общността и застъпничество за приемане на социално-емоционалното образование като част от образователната политика на страната ни.

Работните групи “Добри практики”и “МОН” събират независими професионалисти от училища и академични институции, както и организации от неправителствения сектор, на територията на цялата страна: Фондация „Силата на глухите деца“, Фондация “Европейско развитие”, Сдружение „Център за учене чрез преживяване“, Фондация „Партньори-България“, Сдружение „Равновесие“ гр. Бургас, ФИЦЕ-България, Тиймко ЕООД, СНЦ „Виа Хуманика“, Фонд ИГА, Сдружение „Зона Семейство“, Фондация Ви Арт, Сдружение “Гетия – Понтика”, Сдружение „Знание“, Национална школа по мениджмънт, Асоциация Родители, Академия за Родители и не само…

Чрез дейностите на работните групи, членовете на СЕО Общността се стремят да направят разпознаваем подхода в образователната ни система, който се основава на социално-емоционалното учене при децата и ползите от прилагането му – повишена успеваемост при учене, подобряване на микроклимата в класната стая, благотворно влияние емоционалното благополучие на децата, не на последно място и справяне с проблемното поведение.

Общността за социално-емоционално образование към фондация „Лъчезар Цоцорков“ е своеобразно пространство, в което членовете се подкрепят взаимно и обменят опит, проучват приложимостта и допустимостта на добри практики, търсят най-добрия подход към застъпничество и обществено представяне на темата за  социално-емоционалното учене при децата. Това е и мястото, в което през тази година членовете ѝ ще преминат и през различни дейности, които по специфичен начин допълват професионалното ежедневие, карат ни да обърнем поглед към себе си, или пък – да насочим вниманието си към света и обществените процеси. Предстоят кръгла маса по застъпничество, работилница “Грижа за себе си”, семинар “Разликата в поколенията”, обучение в “Теория на промяната” и други дейности, насочени към сплотяване на Общността.

За контакти, информация и заявки за членство можете да се свържете с Мариета Гечева, координатор СЕО Общност на имейл: m.gecheva@tsotsorkovfoundation.bg

Подобни публикации