Атанаска Цоцоркова

Управителен съвет

Атанаска е посветила основната част от професионалния си път на работата със семейства и деца в неравностойно положение. Започвайки като главен специалист в Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Панагюрище, през годините г-жа Цоцоркова утвърждава своята експертиза и се пенсионира като директор на Дирекцията.

В момента, тя е член на Управителния съвет на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ и председател на Управителния съвет на  Фондация „Цоцорков“. Нейната всеотдайна работа и богат опит вдъхновяват и спомагат за осъществяването на благотворителните дейности и проектите на двете семейни фондации.

Димитър Цоцорков

Управителен съвет

Велислава Цоцоркова

Управителен съвет

Атанаска Цоцоркова

Управителен съвет

Йоана Маринова

Изпълнителен директор

Димитрина Папагалска

Оперативен мениджър

Светла Цачевска

Програмен директор „Култура“

Програмен мениджър
"Закрила на деца"

Програмен директор „Здравеопазване“

Административен ръководител