Велислава Цоцоркова

Управителен съвет

Адвокат Велислава Цоцоркова е член Софийската адвокатска колегия от 2015 г. и работи в сферата на търговското и корпоративно право. През 2014 година придобива Магистърска степен по Корпоративно и търговско право от университета Queen Mary в Лондон, Великобритания, а през 2012 г. придобива Магистърска степен по Право от СУ „Св. Климент Охридски ”. Г-жа Цоцоркова владее английски език, както и испански език на работно ниво.

Велислава Цоцоркова е един от основателите и управляващи партньори на бутиковата адвокатска кантора „Христова, Живков и Цоцоркова“ със седалище в София, България. Списъкът с клиенти на кантората включва както големи международни компании, така и средни, и малки предиприятия в различни сфери на бизнеса, включително ИТ, енергетика, недвижими имоти и строителство, и др.

Като член на Управителния съвет на Фондация „ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ“ и юрист с богат опит в областта на търговското и корпоративното право, Велислава Цоцоркова участва в създаването на правната рамка на семейната фондация и нейното правилно прилагане в съответствие със семейните ценности и визия.

Димитър Цоцорков

Управителен съвет

Велислава Цоцоркова

Управителен съвет

Атанаска Цоцоркова

Управителен съвет

Йоана Маринова

Изпълнителен директор

Димитрина Папагалска

Оперативен мениджър

Светла Цачевска

Програмен директор „Култура“

Програмен мениджър
"Закрила на деца"

Програмен директор „Здравеопазване“

Административен ръководител