Димитрина Папагалска

Димитрина Папагалска

Оперативен мениджър

Димитрина Папагалска завършва с отличие бакалавърска и магистърска специалност по интелектуалната собственост в Университета за национално и световно стопанство. Специализира в областта на интелектуалната собственост в телевизионната индустрия и през 2018 г. успешно защитава дисертационен труд, придобивайки образователна и научна степен „доктор“.

Сертифицирана е по курсове на Академията на Световната организация за интелектуална собственост, Acumen Academy и IPDET (Международна обучителна програма за оценка на развитието) и др. Главен асистент е в катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС, където преподава на бакалаври и магистри и където през годините заема редица ръководни и административни длъжности.

Паралелно с работата си в УНСС, желанието на Димитрина да допринесе за трансформацията на образователната система, предхождаща тази на висшето образование, както и стремежът ѝ да пренесе уменията си, както и специфичната си експертиза в частния сектор, я отвеждат в Център за творческо обучение, където за период от три години израства професионално чрез последователното заемане на длъжностите „координатор обучения“, „специалист управление на организационното знание“ и „директор организационно развитие“.

Димитрина има опит в координирането на редица проекти с участието на държавни институции, частни и неправителствени организации, както и над 7 години опит в организирането на множество национални и международни мероприятия. Във Фондация „Лъчезар Цоцорков“ заема длъжността оперативен мениджър.

Член е на Коалицията за медийна грамотност и Сдружение Цифрова република. Гост-лектор е по въпроси в областта на авторското право и дигитални платформи за обучение.

Димитър Цоцорков

Управителен съвет

Велислава Цоцоркова

Управителен съвет

Атанаска Цоцоркова

Управителен съвет

Йоана Маринова

Изпълнителен директор

Димитрина Папагалска

Оперативен мениджър

Светла Цачевска

Програмен директор „Култура“

Програмен мениджър
"Закрила на деца"

Програмен директор „Здравеопазване“

Административен ръководител