Елена Джамбазова

Програмен директор „Здравеопазване“

Елена започва своята кариера като координатор на проекти в една от най-големите PR агенции в България, където успешно участва в организацията на местни и международни събития, пресконференции и продуктови презентации. Водена от интересите си в областта на масовите комуникации, Елена продължава своя професионален път в сферата на рекламната индустрия като част от екипа за работа с клиенти на международна рекламна агенция. По този начин Елена има възможността да работи за лансирането и популяризирането на широк спектър от продукти и услуги в различни бизнес области. След годините работа като рекламист, Елена преминава от страната на маркетинг мениджмънта. Там тя трупа няколкогодишен опит в управлението на успешни брандове в сферата на бързооборотните стоки, а следващите 15 години от професионалния си път посвещава на стратегическото планиране, бизнес развитието и маркетирането на лекарствени продукти.

Работата в името на кауза и в полза на обществото постепенно се превръща в нейна страст, важен аспект от мотивацията й и стават основен двигател за ориентацията й към НПО сектора. Дългогодишният опит в управлението на бизнес проекти в сферата на здравеопазването помага на Елена да разпознае лесно своята роля и призвание в това направление.

Елена Джамбазова е Магистър по Връзки с обществеността от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Димитър Цоцорков

Управителен съвет

Велислава Цоцоркова

Управителен съвет

Атанаска Цоцоркова

Управителен съвет

Йоана Маринова

Изпълнителен директор

Димитрина Папагалска

Оперативен мениджър

Светла Цачевска

Програмен директор „Култура“

Програмен мениджър
"Закрила на деца"

Програмен директор „Здравеопазване“

Административен ръководител