Орхидея Барзекова

Финансов мениджър
Орхидея Барзекова е икономист-счетоводител с повече от 30 години опит като счетоводен експерт в различни компании и в сферата на външното счетоводно обслужване. Има значителни познания по финанси и бизнес, финансово планиране и отчетност, както и данъчно облагане.

Завършила е с отличие ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Публична администрация“.

Преди да се присъедини към екипа на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ има собствена фирма, предоставяща услуги в областта на счетоводството, фирменото управление и данъчното консултиране, както и в оптимизацията на корпоративните процеси.

Димитър Цоцорков

Управителен съвет

Велислава Цоцоркова

Управителен съвет

Атанаска Цоцоркова

Управителен съвет

Йоана Маринова

Изпълнителен директор

Димитрина Папагалска

Оперативен мениджър

Светла Цачевска

Програмен директор „Култура“

Програмен мениджър "Закрила на деца"

Програмен директор „Здравеопазване“

Финансов мениджър