svetla

Светла Цачевска

Програмен директор „Култура“

Светла Цачевска има над 15 години опит както в корпоративния, така и в неправителствения сектор. Тя получава първата си магистърска степен по англицистика и американистика от Софийския университет, както и още една по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство в София. Започва професионалното си развитие в една от водещите телекомуникационни компании в България, където отговаря за процесите на координация и изпълнение на решения в Търговска дирекция.В стремежа си да разшири своите знания и опит, тя прекарва няколко години в чужбина, като работи за многонационална компания MICE със седалище във Финландия, предоставяйки специално разработени бизнес събития за висши китайски държавни и бизнес делегации, желаещи да се запознаят с добрите практики, които скандинавските страни прилагат в икономическата област, образованието и здравеопазването.

През последните 10 години Светла прилага многостранния си опит на редица позиции в България, като всички изискват големи усилия за създаване на концепции и организационни умения. Тя е била секретар на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, административен директор в Българо-скандинавската търговска камара и изпълнителен директор на Реформ Юнион Клуб. Това е мястото, на което за първи път се запознава с проф. Лъчезар Цоцорков и има привилегията да работи под негово пряко ръководство в продължение на почти 6 години. Най-забележителното й постижение за този период е планирането и реализирането на общо девет издания на проекта “Софийско бизнес училище”.

Димитър Цоцорков

Управителен съвет

Велислава Цоцоркова

Управителен съвет

Атанаска Цоцоркова

Управителен съвет

Йоана Маринова

Изпълнителен директор

Димитрина Папагалска

Оперативен мениджър

Светла Цачевска

Програмен директор „Култура“

Програмен мениджър
"Закрила на деца"

Програмен директор „Здравеопазване“

Административен ръководител