Стоян Фълджийски

Програмен мениджър
„Образование“

Професионалният ми път започна с работа в детска градина, премина през проектиране на екологични решения за промишлеността и много други, и в крайна сметка стигна до образованието, където продължава до настоящия момент. Образованието като съвкупност от процесите, свързани с човешкото израстване. И като тяхна логика. Този път е тясно свързан със следването ми. Започнах с индустриален мениджмънт, продължих с опазване на околната среда и устойчиво развитие, за да завърша, поне засега, с начална училищна педагогика.Движещата сила в професионалната изява за мен е полезността. Човек се ражда, пораства и един ден си задава въпросите: защо попаднах тук, какъв е смисълът от присъствието ми, как да постигна най-доброто за себе си и околните. За да бъдат смислени отговорите, то този човек следва да се чувства полезен – с идеите, думите и действията си.

Когато прочетох казаното от Алберт Айнщайн за Махатма Ганди: „На бъдещите поколения ще бъде трудно да повярват, че някога такъв човек, от плът и кръв, е ходил по земята“ си помислих колко значимо е да си проводник на велико дело, да оставиш дълбока следа. И се зачудих каква ли е била движещата сила на този човек? На българските апостоли? От какво зависи да проектираме свят, в който хората ще живеят с мисълта, че имат мисия на тази земя, ще я търсят, намират и осъществяват, и то в интерес на цялото човечество.

За мен отговорът се крие в образованието, в способността ни да творим, да създаваме добавена стойност във взаимоотношенията си с другите хора, без значение от цвят на кожата, език, култура, нрави. Образованието не само като развиване на интелекта и способностите, но и на духа и тялото. Образованието като посланик на ценности, които гарантират мира, алтруизма, доброволчеството. Образованието като основа за просъществуването на човешката цивилизация и поддържането на живота на планетата, в многообразието познато ни днес.

Димитър Цоцорков

Управителен съвет

Велислава Цоцоркова

Управителен съвет

Атанаска Цоцоркова

Управителен съвет

Йоана Маринова

Изпълнителен директор

Димитрина Папагалска

Оперативен мениджър

Светла Цачевска

Програмен директор „Култура“

Програмен мениджър
"Закрила на деца"

Програмен директор „Здравеопазване“

Стоян Фълджийски 2

Програмен мениджър
„Образование"