Период: декември 2019

Подпомагане на проект за създаване на акселератор в Американския университет в Благоевград за развитие на студентски екипи.

Бенефициер: Американски университет в България
Бюджет: 5 000 USD

Подобни публикации