Период: февруари – май 2020

Проектът обхваща материално подпомагане за реализацията на телевизионен документален филм на БНТ, посветен на реставрираната библиотека в град Александрия, Египет.

Бенефициер: Българска национална телевизия
Бюджет: 4 000 BGN

Подобни публикации