Период: 2020 година

Обединена кампания на Фондация „Български фонд за жените”, Български дарителски форум и фондация „BCause“, за спешен Фонд за превенция и борба с домашното насилие в условията на COVID-19. Фондът подкрепя организациите, които работят на първа линия и предоставят социални, психологически и юридически услуги на жертвите на домашно насилие, управляват кризисни центрове за настаняване и мобилни услуги за подкрепа.

Дарена сума: 5 000 BGN

Подобни публикации