Осигуряване на асистент за преподаване на английски език в професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, гр Панагюрище (учебна година 2021-2022).

Бенефициер: Фулбрайт

Период: учебната 2021-2022

Дарена сума: 5 000 лв.


Осигуряване на асистент за преподаване на английски език в професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, гр Панагюрище (учебна година 2022-2023).

Бенефициер: Фулбрайт

Период: учебната 2022-2023

Дарена сума: 10 000 лв.

Подобни публикации