Период: учебната 2021-2022

Осигуряване на асистент за преподаване на английски език в професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, гр Панагюрище (учебна година 2021-2022).

Бенефициер: Фулбрайт
Дарена сума: 5 000 лв.

Подобни публикации