Период: септември 2020 – юни 2021; септември 2021 – юни 2022

Отпускане на стипендия за покриване на разходите за първата и втората година на обучение в Американския университет в България на един новопостъпващ студент с увреждания през академичните 2020-2021 и 2021-2022 години.

Бенефициер: Мария Александрова

Дарена сума: 16 900 лева

Подобни публикации