Период: септември –декември 2019

Проектът представлява изработка на концепция и прототип на игра за деца на възраст между 8 и 10 години, която има за цел да изгражда ключови ценности в децата, подпомагащи тяхното пълноценно развитие и позитивна нагласа към живота.

Бенефициер: Сдружение Арк Академи
Бюджет: 23 160 BGN

Подобни публикации