Проект: Детска телевизионна поредица „Арт Дъга“
Период: януари 2022 – януари 2023

Реализация на 18 броя епизоди от аудио-визуално произведение – телевизионно предаване със заглавие „Арт Дъга“ с продължителност до 20 минути чисто програмно време на епизод, представляващо образователно аудио-визуално произведение, насочено към детска аудитория и със съдържание, което покрива широк обхват от теми, въвеждащи децата в различни сфери на заобикалящата ги среда. Предаването ще бъде излъчвано в програмите на БНТ и/или друга медия, в това число и чрез интернет.

Бенефициер: Адвенчър Филмс ЕООД
Дарена сума: 77 353, 50 лв.

Подобни публикации