deca-bgr

Децата със специални нужди са сред най-уязвимите групи на обществото и с потребност от непрекъсната подкрепа на индивидуално и институционално ниво. Припознаваме тази грижа като наш критичен приоритет и ще подпомагаме проекти и програми, насочени към достойна и качествена помощ за тях и техните семейства. Фондацията ще откликва при необходимост от предоставяне на материали, консумативи и оборудване на центрове, в които се полагат грижи за деца със специални нужди, ще съдейства за провеждане на специализирани обучителни курсове за социални работници и доброволци, ангажирани в такъв тип организации. Вярваме, че критерият за адекватно отношение на обществото към децата със специални нужди е гарантирането на достъпност на широк кръг от услуги и помощи за тях и техните семейства, особено за тези, които разполагат с ограничени финансови и материални възможности. Фондацията ще подпомага конкретни проекти в тази насока.

Подобни публикации