deca-bgr

Социалните неравенства, ситуациите на уязвимост, преживявани в детските години, оставят отпечатък върху детето за целия му живот и могат да се предават от поколение на поколение. Вярваме, че отговорността за благосъстоянието на децата е само и единствено в ръцете на възрастните и заедно чертаем пътя, по който можем да вървим, за да върнем доверието им в нас, възрастните, да запазим детското достойнство и да лекуваме детската болка.

Направление „Закрила на деца“ е насочено към подкрепа и овластяване на деца в различни ситуации на уязвимост. В обсега на направлението влизат теми като деца, лишени от родителска грижа, детско правосъдие, качество на услугите за деца, подкрепа за специалистите, работещи с деца, насърчаване на системна промяна, вместо реализиране на дейности за запълване на непосрещнати нужди, насърчаване на устойчивост на доказано работещи добри практики. Подкрепата на проектни дейности и инициативи се базира на следните основни принципи:

  • основани са на подходи, които поставят детето в центъра;

  • овластяване на уязвими групи деца;

  • водене към системна промяна по социално значими проблеми;

  • поставяне на отговорността във възрастните и техните професионални роли;

  • застъпничество, лобиране и изграждане на самоподдържащи се професионални мрежи.

Подобни публикации