medicina-bgr
Основният фокус на фондацията в сферата на здравеопазването е осезаемо повишаване на обществената информираност, относно нуждата от превенция и ранна диагностика на онкологичните заболявания, и по-конкретно превенция и лечение на колоректален рак (рак на дебелото черво). За тази цел ще се изграждат партньорства с институции и неправителствени организации в България, работещи в тази област и ще се подпомагат нуждите на различни звена от съответното високотехнологично оборудване. Част от ресурсите на фондацията ще бъдат насочени към стимулиране на професионалното развитие на лекари и експерти, в посочената сфера, чрез обезпечаване на финансова подкрепа за техни специализации и участия в международни конференции. Ще бъдат отпускани целеви стипендии на студенти по медицина, чиято амбиция е да се профилират и работят в тази област.

Подобни публикации