До 5 000 лева, за да се помогне на организациите да реагират бързо на непредвидени кризи, които критично влияят върху тяхната организация и бенефициенти. Безвъзмездните средства НЕ трябва да се използват за текуща работа по програмата (включително разходи, които организацията би трябвало да предвиди), за финансова криза или недостиг на финансиране или защото групата е пропуснала срок за финансиране.

Подобни публикации