Безвъзмездните средства за изграждане на капацитет са признание, че организациите трябва да изграждат системи за управление, както и програми. Това може да позволи на вашата организация да придобие или подобри знанията, инструментите, оборудването и други ресурси, необходими за надграждане на вашата работа.

Подобни публикации