Период: септември 2021 – юни 2022

Участие на България в международно изследване на ОИСР за социални и емоционални умения на ученици.

Дарена сума: 57 000 EUR

Подобни публикации